top of page

ZWROTY I REKLAMACJE

Jeśli jesteś konsumentem - co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: kontakt@hellobobo.pl

ZWROTY

Zwracany produkt zwróć do nas niezwłocznie na adres: Magazyn Hello Bobo, ul. Oświęcimska 59, 32-500 Chrzanów , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni. Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się w momencie objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot płatności za zakupiony towar, zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

  • W której przedmiotem świadczenia jest przedmiot użytku osobistego (smoczek, gryzak, butelki do karmienia oraz smoczki do butelek, skarpetki, opaski, chustki, szczoteczki do zębów, szczotki do włosów). 

  • W której przedmiotem świadczenia są kosmetyki.

  • W której przedmiotem świadczenia jest przedmiot dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  • W której przedmiotem świadczenia jest przedmiot, którego używanie wymaga zdjęcia blokady, usunięcia zabezpieczeń, jeżeli zostały one usunięte. 

  • W której nabyte przedmioty zostały przecenione lub pochodzą z wyprzedaży.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

 

REKLAMACJE

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: kontakt@hellobobo.pl lub drogą pocztową na adres ul. Brzozowa 13, 32-500 Chrzanów

Jeśli nie jesteś konsumentem, odpowiadamy wobec Ciebie tylko do wysokości złożonego przez Ciebie zamówienia, w ciągu roku od wydania towaru. Poniższe postanowienia mają zastosowanie do konsumentów.

W przypadku złożenia reklamacji drogą mailową, w zgłoszeniu należy podać następujące informacje :

- Imię i nazwisko

- Adres korespondencyjny (niezbędny w przypadku wysyłki nowego produktu)

- Numer telefonu

- Adres e-mail

- Zdjęcie dowodu zakupu

- Krótki opis wady

- Zdjęcia produktu przedstawiające jego wadę, lub kilkusekundowy film jeśli na zdjęciu nie można uwiecznić wady

- Zdjęcie numeru seryjnego, jeśli produkt taki posiada

Reklamowany towar należy wysłać na adres: Magazyn Hello Bobo, ul. Oświęcimska 59, 32-500 Chrzanów

W związku z wadą możesz żądać:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad,

  • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

  • obniżeniu ceny,

  • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

bottom of page